सभासदांसाठीच्या योजना

१) जामिन कर्ज: सभासदांना २ जामिनावर जमा वर्गणी अधिक रू. १,४०,०००/ एवढे कर्ज तात्काळ दिले जाते; त्याचा व्याजाचा दर ११ % असतो.

२) वर्गणीचे आतील कर्ज : सभासदांच्या जमा वर्गणी एवढे तात्काळ दिले जाते.व्याजदर८ %.

३) विशेष कर्ज : सभासदांना २ जमिनावर रू. २,८०,०००/ पर्यंत कर्ज दिले जाते. त्याचा व्याजदर १३ % असतो.

४) मोपेड कर्ज : सभासदांना दुजाकी पाहन खरेदीसाठी १३ % दराने पत पुरवठा केला जातो. वरील पतपुरवठा करतांना सभासदांची कर्ज फेडीची क्षमता पाहीले वरच कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.

५) जनता अपघात विमा योजनेव्दारे एक लाखापर्यंत संरक्षण दिलेले आहे. आज पावेतो १५० सदस्यांना १५० लाखांची मदत.

६) सभासद मयत झाल्यास त्यांचे वारंसांना रू. २५,०००/ राखीने मदत तसेच जमा वर्गणी अधिक शेअर्स वजा जाता राहीलेले जामिन कर्ज संपुर्ण माफ. तसेच सभासदांकडे जामिन कर्ज नसल्यास रू. १०,०००/ ची मदत दिली जाते.

७) सभासद मयत झाल्यास रु ६०,००० /- पावेतो विशेष कर्ज माफ केले जाते. विशेष कर्ज बाकी नसल्यास रु २५००/- चे आर्थीक सहाय्य दिले जाते.

८) सभासदांना अपघात घडल्यास जनता अपघात योजनेद्वारे १ लाखा पर्यंत मदत.

 

श्रेणी:योजना.
हिट्स:8901.

.